Używamy plików „cookies” w celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną. Pliki „cookies” pozwalają nam na tworzenie statystyk zbiorczych dotyczących ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań, natomiast nie pozwalają na identyfikację użytkowników.

Akceptuję pliki „cookies”

Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików „cookies”

Mitsubishi Motors

Auto Salon Polody

Regulamin  korzystania z Voucherów na przegląd okresowy:

Regulamin:

I Zasady ogólne

 1. Promocja jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia.

 2. Kuponu nie można wymienić na gotówkę.

 3. Data ważności kuponu znajduje się na kuponie i nie ulega przedłużeniu.

 4. Kuponu nie można wykorzystać po upływie terminu jego ważności.

 5. Każdy kupon posiada szczegółowy regulamin realizacji.

 6. Kupon należy okazać w momencie przybycia na miejsce realizacji wskazane na kuponie.

 7. Kupon realizowany jest na numer VIN serwisowanego samochodu.

 8. Promocje nie łączą się.

 9. Niewykorzystanie kuponu w terminie jego ważności powoduje   jego anulację.

 10. ASO nie ponosi odpowiedzialności za kupon, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu nabywcy.

 11. 2. Posiadacz vouchera jest zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia emitenta karty o jej zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży

 12. Voucher upoważnia do korzystania z niego w oddziale Firmy POLODY:


 

II Zasady korzystania z VOUCHERU SERWIS POLODY

 1. Kupon realizowany jest po przedstawieniu go na miejscu realizacji.

 2. W przypadku usługi realizowanej na podstawie kuponu należy wcześniej uzgodnić termin jej realizacji z wykonawcą kuponu.

 3. Wykonawca usługi wskazany na kuponie przyjmuje kupon do realizacji pod warunkiem gdy jest on nieuszkodzony i nie nosi znamion fałszerstwa.

 4. Autentyczność kuponu potwierdza sam wykonawca usługi analizując jego wartość kwotową lub procentową, datę ważności, oryginał pieczątki i podpis wykonawcy.

 5. Przy realizacji kuponu Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość kuponu.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego kuponu.

 7. Wykonawca usługi ma prawo odmówić zrealizowania kuponu gdy:

a) Upłynął termin ważności kuponu,

b) Nastąpiły uszkodzenia kuponu uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na kuponie.

III. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do użycia kuponu zgodnie z niniejszym regulaminem

Mapa serwisu
Polityka prywatności

Copyright © MMC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone

Created by OS3 multimedia